Teknomerkez
TR EN ES
Konular

Bilgiler

İnsanlar çevrelerindeki değişiklikleri duyu organları vasıtası ile algılarlar. Çevremizdeki bu değişiklikleri algılayan cihazlara sensör denir. Sensörlerin algıladıkları bu bilgileri bizim kullanmamız için uygun hale getiren ve algılanan bilgiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlara transdüser denir.
Samet Yüzügüllü 03.01.2008
Elektro magnetizmanın insan hayatı üzerindeki etkilerini içeren bir araştırma sunumum
Nihat Diler 16.09.2007
Teknik işlerle uğraşan işyerlerinde genellikle çalışan personeli ilgilendiren kazalar sonucu, kazaya taraf olanların mağduriyetinin oluşmaması için çalışma hayatı yasalarla düzenlenmiştir. Bu yasal yükümlülükleri yerine getirmek bir zorunluluktur. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine uygulanan yaptırımlar bulunmakta ve mevzuata uygun olmayan durumlarda ilgili kurumlar mağduriyeti giderme yolunda çeşitli cezai yaptırımlar uygulayarak pek çok firmayı hassas davranmaya zorlamaktadır
Ziya Yıldırım 13.03.2007
Günümüzde insanlar ihityaçlarının büyük bir kısmını elektrik enerjisi ile karşılamaktadır. Hatta en basitinden bir kol saatini düşünürsek ve bu kol saatinin çoğu insanda 24 saat takılı olduğunu göz önüne alırsak, bu insanın elektrik enerjisi kullanımının süreklilik taşıdığını söyleyebiliriz.
Yaşar Acar 24.02.2007
Sıcaklığın bazı durumları
Mehmet Yılmaz 10.04.2006
Bir elektronikçinin başarılı bir çalışma yapabilmesi için, öncelikle kullanacağı devre elemanlarının özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Karışık görünen pek çok elektronik devre aslında bildiğimiz basit kanunlar ve formüllerle çalışmaktadır...
Mehmet Yılmaz 14.01.2006
Bir olay hakkında ölçüm yapmak, onun sonucu hakkında bilgiye ulaşmak, sonucunu bilmek ve takdir etmektir.
Mehmet Yılmaz 11.01.2006
OSİLATÖR
TANIMI: İstenilen frekans ve dalga şeklinde elektiriksel titreşimler üreten geri beslemeli amplifikatörlerdir.
Nadir Yüksel 17.12.2005
Bant - Kanal  - Bant Başı - Res. Taş. -  Ses Taş. -  Bant Sonu
Mehmet Yılmaz 17.10.2005
Bilindiği üzere en çok kullanılan bilgi depolama birimlerinin başında hard disk gelmektedir. Fakat kullanıcıların çoğu hard diski sadece basit bir kaydedip saklama elemanı olarak görmektedirler
Bülent Çaya 01.06.2005
Günümüzde, Türkiye şartlarında jeneratör, pek çok sebepten dolayı ihtiyaç olma özelliğini sürdürmektedir. Biz bu yazıda temel çalışma prensiplerini anlatacağız.
Mehmet Yılmaz 23.02.2005
Bildiğiniz gibi metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin cinsine göre değişir. İletken maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 4 'den az elektron bulunur. Atomlar bu elektronları 8 'e tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar. Bu yüzden bir İletken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur.
Ertan Avcı 29.01.2005
Akım, voltaj ve direnç ölçen aletlerdir.Analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir
Nadir Yüksel 17.01.2005
Teknoloji çok hızlı ilerliyor, ama bazı şeyler kolay kolay değişmiyor. Örneğin, Hala vazgeçemediğimiz bilgi saklama ve iletim ortamı, kağıt....Yazılı bilgi, kağıt üzerine nakşedilmiş harfler ve resimler, insanlığın bilinene tarihi kadar eski. Şimdilik hiç bir ekran kağıdın yerini alacak gibi görünmüyor
Bülent Çaya 08.01.2005
Küçük güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir. Röleler, elektromıknatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Elektromıknatıs,demir nüve, ve üzerine sarılmış bobinden meydana gelir. Bobini, doğru akıma bağlanan rölelerde, demir nüve yumuşak demirden ve bir parça olarak yapılır.
Selim Şahin 02.09.2004
Otomobillerde veya diğer benzinli araçlarda kullanılan ve ateşleme işleminin yerine getirilmesini sağlayan kontaklar üzerinde oluşan yüklerden dolayı yanmaktadırlar. Bu kontakların bozulmalarını önlemek amacıyla transistörlü ateşleme cihazları geliştirlmiştir. Transistörlü ateşleme cihazlarının işlevi sadece platin kontaklarını yanmaktan korumaktadır.
Mehmet Yılmaz 23.08.2004
Endüktans: Akım değişimine karşı koyma özelliğine denir.
Yapısı: Her iletkenin bir endüktansı olduğundan bütün devrelerde az veya çok endüktif etki görülür. fakat genel anlamda endüktans olayı bobinler için tanımlanır. Bobinin endüktansı diğer bazı faktörlerle birlikte sarım sayısının karesiyle doğru orantılı olarak artar.
Mehmet Yılmaz 22.08.2004
Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye "Valans Yörünge" üzerinde bulunan elektronlara da "Valans Elektron" denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 'den büyük olan maddeler yalıtkan 4 'den küçük olan maddeler de iletkendir.
Mehmet Yılmaz 01.05.2004
James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında yaşamış bir İngiliz Fizikçidir. Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin eşdeğer olduğunu göstermiştir ve “Joule” adı enerji birimine verilmiştir. Joule Kanunu: “Bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile, geçen akımın karesinin çarpımına eşittir”...
Mehmet Yılmaz 01.05.2004
OHM KANUNU: Direnç bulunan bir devrede gerilim, akım ve direnç arasındaki bağlantıyı açıklar. Devreye uygulanan gerilim eşit aralıklarla arttırıldığında, devre akımının da eşit miktarda arttığı görülür. Devre geriliminin devre akımına oranı sabittir. Sabit kalan E/I oranına devre direnci ( R ) denir...
Mehmet Yılmaz 24.04.2004
Sayfa:12 .. >