Teknomerkez

TEE 13: Yarı İletken Maddeler

Yazar: Ulvi Asil Yılmaz
Tarih: 26.06.2019
Türkçe
Yarı iletken maddeler kendi içinde 2 bölüme ayrılmaktadır.

N Tipi Yarı İletkenler:

Bir germanyum atomunun en dış yörüngesinde (valans yörünge) dört bağımsız elektron bulunmaktadır. Buna en dış yörüngesinde beş bağımsız elektron bulunan arsenik, antimon veya fosfor karıştırılırsa N Tipi yarı iletken madde elde edilir. Bağımsız elektronu çok fazla olan bir enerji kütlesi meydana gelir. Son yörüngesinde 5 elektron bulunan arsenik, bizmut, antimon, fosfor gibi bir madde silisyuma katılarak elde edilir. Bunun sonucundaoluşan kovalent bağdan 1 elektron açıkta kalır. Bu sayede birleşimde milyonlarca elektron serbest kalmış olur. Bu da negatif madde özelliği kazandırır.

Şekil 1: N tipi yarı iletken

P Tipi Yarı İletkenler:

Dört bağımsız elektronlu germanyum atomuna en dış yörüngesinde üç serbest elektron olan indiyum, galyum ve bor gibi maddeler karıştırılırsa P tipi yarı iletken madde elde edilir ve bağımsız elektronlar bağlayıcı kol oluştururlar. Bu kollardan bir adedi boş kalarak oyuk meydana getirirler. Son yörüngesinde 3 elektron bulunan bor, alüminyum gibi bir madde silisyum maddesine eklendiğinde atomların kurduğu kovalent bağlarda bir elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe oyuk adı verilir. P tipi maddelerde elektron eksikliği vardır. Bu elektron eksikliği pozitif madde özelliği kazandırır.

Şekil 2: P tipi yarı iletken